PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Objectius i competències

Un títol habilitant

El Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol que habilita per a l’exercici professional com a informador i assessor en matèria d’inversions, d’acord amb la vigent normativa europea.

La CNMV va aprovar, en data 13 de setembre de 2018, la seva incorporació al Listado de Títulos y Certificaciones que cumplen las exigencias del apartado 8º de la Guía Tècnica 4/2017.


Un títol de postgrau


El Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol superior de postgrau especialitzat.

En conseqüència, per a poder accedir al Programa és necessari acreditar estar en possessió d’un títol acadèmic expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o acreditar un títol d’un altre estat que faculti, en el país expedidor, per l’accés a ensenyaments de postgrau.


Un títol professional


El Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol superior professionalitzant.

Per aquesta raó, el perfil recomanat per a l’accés al Programa és, amb caràcter general, el d’una persona que estigui incorporada o pretengui incorporar-se a una empresa de serveis d’inversió per a exercir funcions d’informació o assessorament als clients d’aquesta entitat; i amb caràcter especial el d’una persona que exerceixi professionalment de gestor administratiu o similar i es plantegi actuar com a agent o representant d’una entitat financera en el seu àmbit territorial.


Un títol competencial

El Programa assumeix totes les competències específiques establertes per la Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora de la CNMV.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Consell GA
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  •  
  • Ferrer&Ojeda