PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
sóc a > Presentació > Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

Patronat

El patronat és l'òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa d'acord amb la llei i els estatuts, i vetlla perquè s’acompleixi la finalitat fundacional.

El Patronat està format per cinc membres designats per la Junta General del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i que són:

Consell Acadèmic

El Consell Acadèmic és l’òrgan consultiu superior de l’ISGAC, i els seus membres són nomenats pel Patronat.

Correspon al Consell Acadèmic les funcions de proposta i informe sobre les iniciatives acadèmiques impulsades per l’ISGAC.

La composició del Consell Acadèmic és la següent:

Direcció Acadèmica

Òrgan unipersonal superior acadèmic que dirigeix l’activitat docent i de recerca de l’ISGAC, i executa els acords del Patronat en aquest àmbit.
En l’actualitat, el responsable de la Direcció Acadèmica és el senyor Alfred Albiol i Paps.

Secretaria Acadèmica

Òrgan tècnic unipersonal de gestió acadèmica que coordina la gestió acadèmica dels programes organitzats per l’ISGAC.
En l’actualitat, el responsable de la Secretaria Académica és el senyor Marc B. Escolà i Pons.

Gerència

Òrgan tècnic unipersonal de gestió executiva que coordina la gestió administrativa, econòmica i de personal, d’acord amb les instruccions del Patronat.
En l’actualitat, la responsable de la Gerència és la Sra. Marina Rocabruna Sáenz de Santamaria.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona