PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Objectius i competències

Un títol habilitant

El Títol d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol que habilita per a l’exercici professional com a informador i assessor en matèria d’inversions, d’acord amb la vigent normativa europea.

La CNMV va aprovar, en data 13 de setembre de 2018, la seva incorporació al Listado de Títulos y Certificaciones que cumplen las exigencias del apartado 8º de la Guía Tècnica 4/2017.


Un títol de postgrau


És un títol superior de postgrau especialitzat.

En conseqüència, és necessari acreditar estar en possessió d’un títol acadèmic expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o acreditar un títol d’un altre estat que faculti, en el país expedidor, per l’accés a ensenyaments de postgrau.


Un títol professional


És un títol superior professionalitzant.

Per aquesta raó, el perfil recomanat per a l’accés és, amb caràcter general, el d’una persona que estigui incorporada o pretengui incorporar-se a una empresa de serveis d’inversió per a exercir funcions d’informació o assessorament als clients d’aquesta entitat; i amb caràcter especial el d’una persona que exerceixi professionalment de gestor administratiu o similar i es plantegi actuar com a agent o representant d’una entitat financera en el seu àmbit territorial.


Un títol competencial

El títol assumeix totes les competències específiques establertes per la Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora de la CNMV.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona