PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Presentació

La Directiva UE 2014/65 (MiFID 2) estableix que “les empreses de serveis d’inversió” han de demostrar que el seu personal informador i assessor a tercers acredita els coneixements i competències per fer-ho i, per tant, obliga a tots els Estats membres de la UE a supervisar-los seguint uns criteris públics.

L‘Autoritat Europea del Mercat de Valors (ESMA) va publicar les Directrius per a l’Avaluació dels Coneixements i Competències del Personal que Informa i Assessora, que van entrar en vigor el dia 1 de gener de l’any 2018. Tot seguit, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va publicar la Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora, que concreta les Directrius ESMA, i s’aplica en la supervisió de la CNMV també des de l’1 de gener de 2018.

A partir d’aquests elements, el Patronat de l’ISGAC va considerar que seria oportú i coherent que el centre implantés un títol que fos habilitant per a l’exercici professional d’informador i assessor financer.

L’objectiu sempre és el mateix: fornir als professionals en l’àmbit de la gestió administrativa i activitats similiars de noves competències i capacitats per tal que puguin ampliar el seu camp professional. I el resultat és que el títol de l’ISGAC està reconegut per la CNMV i habilita legalment per a exercir funcions d’informador i assessor en matèria d’inversions.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona