PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Admissió i Matrícula

Perfil d'accés
El Màster s'adreça, amb caràcter preferent, a persones graduades en l'àmbit de les Ciències Socials i, principalment, a graduats en Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals.

Així mateix, el Màster pot resultar atractiu per a persones graduades en Ciències Econòmiques i Sociològiques ja que, segons les estadístiques, entre aquest col·lectiu hi ha un creixent interès en l'exercici de l'activitat professional de gestor administratiu. El perfil del graduat en Ciències Econòmiques i Sociològiques requereix d'un complement a les àrees jurídiques per a l'exercici de la professió de gestor administratiu, complement que ofereix el Màster de Gestoria Administrativa.

Requisits específics
Podran accedir al Màster de Gestoria Administrativa aquells estudiants que disposin d'un títol o el seu equivalent en:

 • Dret
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Sociologia
 • Economia
 • Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Gestió i Administració Pública
 • Relacions Laborals

Requisits d'admissió

Es realitzarà un procés selectiu de candidats atenent els següents criteris:

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (es ponderarà en un 60%).
 2. Carta de motivació. Els candidats hauran d'adjuntar a la seva sol·licitud un escrit elaborat en el qual s'expliquin els motius pels quals es desitja accedir al màster (es ponderarà en un 20%).
 3. Currículum Vitae. Els candidats hauran d'adjuntar a la sol·icitud un currículum vitae on s'exposi la seva trajectòria acadèmica i professional (es ponderarà en un 20%). Es valoraran favorablement els següents aspectes:
 • Formació complementària vinculada a la temàtica del màster.
 • Experiència professional.

 

Calendari de preinscripció

Del febrer a juny.

Avisos

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. 

Teniu més informació aquí.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona