PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Objectius

El Màster en Gestoria Administrativa té com a objectiu principal preparar els estudiants perquè siguin competents per actuar davant l'Administració pública en qualitat de representants, donant suport i assessorament als ciutadans i a les empreses per poder realitzar amb èxit els tràmits burocràtics corresponents.

Així mateix, el Màster incorpora en el seu pla d'estudis la formació de l'alumnat en les noves tecnologies de la informació aplicades a la professió del gestor administratiu, aspecte que resulta d'un interès destacable donada l'àmplia extensió d'aquestes pràctiques i la seva obligatòria aplicació a les actuals relacions de l'Administració amb ciutadans i empreses.

Per assolir aquest objectiu, les matèries que configuren el programa docent d'aquest Màster universitari s'han definit d'acord a les necessitats que requereix tot gestor administratiu de manera que els estudiants adquireixin una capacitació integrada i sistematitzada de les tècniques essencials que es requereixen en l'àmbit de la gestió administrativa. Tanmateix, per a la satisfacció d’aquest objectiu, les assignatures del Màster s’han configurat tenint en compte el temari d’accés a les proves oficials que donen accés a la professió de gestor administratiu a fi i efecte d’aconseguir la seva equivalència amb les mateixes.

Competències

La formació del màster ha de comportar, al mateix temps, el desenvolupament de competències bàsiques, específiques i transversals. En el decurs del màster, l’alumnat desenvolupa la capacitat per comprendre i aplicar coneixements, enfrontar-se a la complexitat de formular judicis i valorar les seves conseqüències jurídiques i econòmiques, la capacitat per prendre decisions davant situacions complexes i la capacitat de comunicar les seves conclusions en públic.

Es treballarà perquè l’estudiant sigui capaç d’informar, aconsellar i assessorar en les relacions amb les administracions públiques i dissenyar i planificar processos i estratègies de la pràctica professional, anticipant i avaluant les conseqüències jurídiques i econòmiques. Tanmateix, es treballarà perquè l’estudiant sigui capaç d’aplicar les tècniques de resolució de conflictes propis de la gestió administrativa, plantejant diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic i sigui capaç de  realitzar els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius utilitzant les diverses plataformes tecnològiques associades a aquestes tasques.

 

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona