PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
sóc a > Transparència > Informació institucional

Informació institucional

 • Presentació de l’ISGAC i dades de contacte

La fundació privada "Fundació Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya" (ISGAC) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar. Es va constituir per acord de l'Assemblea del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, aprovat en sessió extraordinària del dia 13 de novembre de 2007.

Dades de contacte

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.

08010 Barcelona

Tel. 93 317 06 86

isgac@isgac.cat

 

 • Finalitats de l'ISGAC

L'ISGAC té per objecte l'estudi, la recerca i la formació superior especialitzada i continuada en l'àmbit de la gestió administrativa.
Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació desenvoluparà directament o amb col·laboració amb altres entitats, entre d'altres les següents activitats:

 1. La realització de cursos relacionats amb la formació de la gestió administrativa per l'obtenció de títols oficials
 2. L'organització de cursos de formació.
 3. L'Estudi i la divulgació de material relatiu a la gestió administrativa.


Les activitats relacionades amb els fins de la fundació seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos o autoritzacions pertinents.

 

 • Normativa aplicable de l'ISGAC

Estatuts

- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

 

 • Òrgans de Govern

Poden consultar-se aquí.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona