PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Organització i metodologia

Metodologia

La metodologia utilitzada combina les exposicions teòriques amb l’anàlisi i la discussió de casos reals en grup i el seu posterior debat a classe. S’utilitzen tècniques metodològiques com el mètode del cas, les simulacions, la presentació de treballs a classe, etc., fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) per facilitar el procés formatiu.

Durada

El Màster preveu la realització de 60 crèdits ECTS distribuïts en un curs acadèmic (el que fa un total de 1.500 hores de treball per a l’estudiant), dels quals 6 corresponen a pràctiques en gestories administratives i la realització d’un taller pràctic amb caràcter obligatori; i 6 crèdits al treball de final de Màster, també obligatori.

Calendari

D’octubre a juny. Les matèries es reparteixen al llarg de dos semestres, de 30 crèdits cadascun.

Modalitat i horari

La tipologia d’ensenyament del Màster Universitari en Gestió Administrativa és la semipresencial, amb sessions presencials on es realitzen tallers, taules de debat i resolució de casos pràctics necessaris per a l’exercici de la professió, els divendres de 15 a 21 hores. Així mateix, l’alumnat disposa d’atenció tutorial on-line a través del Campus Net de la UAO i obtindran el suport documental al Campus On-line del ISGAC durant tot el curs.

El horari de les practiques és a convenir amb les gestories administratives on l’alumnat realitzi les pràctiques.

Llengües en què s’imparteixen les sessions presencials

Les sessions presencials s’imparteixen en castellà i català.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona