PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Presentació

El Màster Universitari en Gestió Administrativa, promogut per la Universitat Abat Oliba CEU i l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC), entitat sense ànim de lucre, constituïda pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a l’exercici professional de Gestor Administratiu, sense qüestionar la convocatòria pública de les proves d’accés a la professió, i adaptant els continguts a les funcions legalment previstes. Amb aquesta finalitat, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, reconeix aquest Màster per procedir, d’ofici, a la seva declaració d’equivalència en els processos convocats a Catalunya per a l’obtenció del títol de Gestor Administratiu.

Així mateix, el Màster preveu les noves exigències tècniques derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació, així com els nous requeriments de la funció assessora del Gestor Administratiu, molt especialment en el cas de les empreses. També proporciona els coneixements d’economia financera i comptabilitat no previstos per l’accés a la professió, a causa que aquests són de caràcter fonamentalment jurídic.

Aquest Màster universitari és un títol adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i verificat favorablement per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i garanteix les competències bàsiques pròpies de tots els ensenyaments de mestratge previstes pel RD 1393/2007, d’ordenació del sistema universitari espanyol, ja que el Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior (MECES) no ha assignat encara les competències bàsiques a la professió de Gestor Administratiu.

El Màster ha estat configurat també com a iniciació a la investigació, vinculat al programa de Doctorat en Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU, dins del qual constituirà el període formatiu que precedeix al període d’investigació.

Raons per escollir el Màster universitari en Gestió Administrativa:

 • Màster d'equivalència en els processos convocats a Catalunya per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu.
 • Programa de pràctiques reals a Gestories Administratives.
 • Borsa de treball activa.
 • Quadre docent compost per acreditats experts i professionals triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la gestió administrativa.
 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona