PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Preus, beques i ajuts

Matricula del Màster

5815 €*

*Preu vigent per al curs 2023-24

Beques i ajuts

L’ISGAC i la Universitat Abat Oliba CEU ofereixen anualment un Programa de beques i ajuts a l’alumnat del Màster Universitari en Gestió Administrativa, basat en descomptes sobre l’import de la matrícula (exceptuant drets i taxes), que van a càrrec del pressupost ordinari anual de la Fundació i queden subjectes a la disponibilitat de la dotació pressupostària de la Fundació al moment de la sol·licitud.

L’alumnat del màster pot tramitar la seva sol·licitud un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats al calendari d’admissions i d’acord amb el procés de sol·licitud dels ajuts a l’estudi establert. Només s’accepten les sol·licituds dins del termini ordinari de matrícula establert.

Els ajuts no són acumulables entre si. Tampoc no són acumulables els ajuts a l’estudi de màster i cursos d’especialització disposats per la Universitat (PAEM).

Totes les sol·licituds es tramitaran al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Fundació ISGAC, i s’haurà d’aportar la documentació acreditativa per a cadascun dels ajuts que es descriu en la normativa pròpia d’aplicació.

La Comissió d’Ajuts a l’Estudi, després d’estudiar cada sol·licitud, determinarà la concessió o denegació de l’ajut sol·licitat. L’estudiant rebrà la resposta per carta o mitjançant el correu electrònic indicat a aquest efecte en la sol·licitud.

Per ampliar informació sobre aquestes oportunitats d’ajuts es pot consultar la pàgina web de la Universitat Abat Oliba CEU o de l’ISGAC.

Així mateix, aquest programa Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartida. Per ampliar informació sobre el tràmit de la bonificació per a l’empresa, consulteu amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant al moment de formalitzar la matrícula.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden fer per Internet a agaur.gencat.net.

Modalitats de pagament i finançament

El pagament de la matrícula es pot fer mitjançant un ingrés en el compte bancari a aquest efecte i del qual és titular l’ISGAC. També es pot realitzar mitjançant la contractació d’un préstec bancari.

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l’import restant es pot pagar de manera fraccionada: 50% en formalitzar la matrícula i el 50% restant al mes de gener.

La Universitat Abat Oliba CEU i l’ISGAC mantenen línies de crèdit amb diferents entitats, a fi de que l’alumnat del Màster pugui finançar la seva totalitat en condicions avantatjoses. La primera, ofereix una línia de crèdit, finançada per “la Caixa”, amb condicions especials per als estudiants del Màster. L’ISGAC ofereix dues línies de finançament: una línea de crèdit finançada pel Banc Sabadell i una altra finançada per Catalunya Caixa, amb condicions especials per a l’alumnat del Màster.

Per a més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU i al Servei d’Atenció de l’Estudiant de l’ISGAC.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona